Est Rus

Kampaania kestab
kuni 19.11.2017

Reeglid

Eesti otsib unelmate reisi

Vali enda unistuste sihtkoht ja
võid võita sinna reisi 5000 € väärtuses!

Vali oma sihtkoht

Liiguta kaarti

Kinnita oma valik

Valitud! Lisa siia oma kontaktid,
nii osaledki loosimises!

Loosimise reeglid
Osale

Sinu lemmik!
Osaled selle reisi loosimises.

Jaga seda oma Facebooki
seinal ja suurenda võiduvõimalusi:
jagamine annab topelthääle!

Jaga

"Eesti otsib unelmate reisi" kampaania tingimused

 1. Bigbank AS viib ajavahemikul 19.10.2017 - 19.11.2017 läbi kampaania "Eesti otsib unelmate reisi" (edaspidi Kampaania), mille raames loositakse kõikide Kampaania perioodil (19.10.2017 - 19.11.2017) Kampaanias osalenute vahel välja üks võitja (edaspidi Võitja).

 2. Kampaania korraldaja Bigbank AS kontaktandmed: info@bigbank.ee, telefon 731 1333, asukoht Tartu mnt 18, Tallinn.

 3. Kampaanias ei saa osaleda Bigbank AS, selle tütarettevõtjate ja Kampaania teostuses osalevate partnerettevõtete töötajad ja nende perekonnaliikmed. Samuti peab Kampaanias osaleja olema vähemalt 18-aastane.

 4. Kampaanias osalemiseks tuleb valida kampaanialehel väljapakutud reisisihtkohtadest enda lemmik või valida kampaanialehel olevat maakaarti kasutades endale sobilik reisisihtkoht ja seejärel sisestada kampaanialehele enda kontaktandmed. Selle tulemusena saab osaleja ühe hääle, millega osaleb loosimises.

 5. Kampaania tingimustega nõustumisega annab osaleja nõusoleku Bigbank AS-ile ja temaga samasse gruppi kuuluvate ettevõtete, tütarettevõtete ning koostööpartnerite pakkumiste saatmiseks esitatud e-posti aadressile ja telefoninumbrile. Koostööpartnerite nimekiri on kättesaadav https://www.bigbank.ee/koostoopartnerid/

 6. Võiduvõimaluse suurendamiseks on osalejal võimalik enda lemmisihtkohta jagada oma Facebooki seinal, mille tulemusena saab osaleja ühe lisahääle (kokku kaks häält maksimaalselt osaleja kohta) loosimises osalemiseks.

 7. Auhinna loosimine toimub 22.11.2017. Loosimisel osalevad kõik Kampaanias osalenud, kes vastavad punktis 3,4,5 ja 6 esitatud nõuetele. Auhinna võitja loosimise viib läbi Bigbank AS.

 8. Kampaania auhinnaks on AS Estravel reisibüroo kinkekaardid väärtuses 4x1000 € ja reisiraha 1000 €.

 9. Kampaania käigus osaleja poolt võidetud auhinda ei asendata Kampaanias osaleja nõudmisel teist liiki auhinnaga.

 10. Võitja nimi võidakse avaldada Bigbank AS-i oma reklaamikanalites.

 11. Võitjaga võetakse ühendust e-maili teel hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast loosimist.

 12. Auhinna vastuvõtmiseks peab Võitja allkirjastama hiljemalt 30 päeva jooksul peale loosimist auhinna üleandmise-vastuvõtmise akti. Auhinna üleandmine-vastuvõtmine toimub tööpäevadel kell 09:00-17:00 vastavalt eelnevale kokkuleppele ning Võitja peab esitama isikut tõendava dokumendi.

 13. Reisipaketi peab Võitja panema kokku koostöös AS Estraveliga.

 14. Reisiraha kannab AS Bigbank Võitja arveldusarvele 5 tööpäeva jooksul peale auhinna üleandimise-vastuvõtmise akti Võitja poolt allkirjastamist.

 15. Kui Kampaania Võitjaga ei õnnestu korraldajast olenematutel põhjustel nädala jooksul ühendust saada või Võitja ei tule punktis 12 nimetatud aja jooksul auhinda vastu võtma, on korraldajal õigus jätta auhind välja andmata.

 16. Lisainformatsioon Kampaania kohta Bigbank AS-i infotelefonil 731 1333 või e-maili aadressil info@bigbank.ee.

 17. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi kehtivatele seadustele. Kõik pretensioonid Kampaania kohta tuleb esitada hiljemalt 30.11.2017 e-posti aadressil info@bigbank.ee. Korraldaja vastab pretensioonile viie tööpäeva jooksul pretensiooni kättesaamisest e-posti teel. Samuti on pretensioonide puhul õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Pronksi 12, 10117 Tallinn, info@tarbijakaitseamet.ee).

Kampaania on lõppenud.

Täname kõiki osalejaid. Võitja selgub juba 22.11.2017